Your browser does not support JavaScript!


Pravidla a předpisy

§1 Slovníček pojmů

1. Prodávající - Tranzitní centrum Monika Morzyńska-Wicik se sídlem Pędzewo 21A, 87-134 Zławieś Wielka, POLSKO, PL5541231848, GB377745741, Regon: 091432757.
2. Obchod - webová stránka patřící Prodávajícímu, dostupná pod doménou www.transitcenter.cz, na které může Kupující zadávat objednávky.
3. Kupující - jakýkoli subjekt, který v Obchodě učiní objednávku (spotřebitel nebo osoba bez postavení spotřebitele).
4. Spotřebitel - Kupující je osoba, která činí právní úkon ( kupní smlouvu prostřednictvím Obchodu ), který přímo nesouvisí s její podnikatelskou činností nebo povoláním ( § 22 odst. 1 občanského zákoníku ).
5. Uživatel - osoba, která si zaregistrovala účet vyplněním registračního formuláře dostupného na adrese www.transitcenter.cz patřící obchodu.
6. Účet - prostor na serveru obchodu , který je k dispozici uživateli a kde jsou uloženy jeho osobní údaje (včetně e-mailové adresy a historie objednávek.
7. Osobní údaje - shromážděné v registračním formuláři dostupném na adrese www.transitcenter.pl; informace potřebné k identifikaci fyzické osoby, které obchod zpracovává za účelem správného vyřízení objednávek a jiných provozní a marketingové účely.
8. Zpracování osobních údajů - shromažďování a zpracování údajů pro účely obchodu; osobní údaje v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (jednotné znění: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 , v platném znění.).
9. Předpisy - tyto předpisy.
10. Zboží - zboží dostupné k prodeji v Obchodě, zejména: nové a použité autodíly.
11. Objednávka - projev vůle kupujícího, kterým se zpívá smlouva o prodeji zboží na dálku prostřednictvím Obchodu , s uvedením alespoň druhu a počtu zboží.
12. Newsletter - služba poskytovaná bezplatně elektronickými prostředky, v rámci které může Zákazník od Obchodu dostávat elektronickou cestou předem potvrzené zprávy týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a nových produktech v Obchodě.

§2 Obecná ustanovení

1. Předpisy vymezují pravidla pro uzavření nebo plnění smlouvy o prodeji zboží na straně.
2. Pro zadání objednávky v Obchodě je nutné mít zařízení umožňující přístup k internetu, elektronickou poštu a online prohlížeč pro prohlížení webových stránek.
3. Prodávané zboží je prezentováno Obchodem v okamžiku objednávky.
4. Ceny uvedené u zboží jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH (daň).
5. Nabídka prezentovaná v Obchodě je platná pouze na území Polska a Evropské unie, pokud není v popisu zboží uvedeno něco jiného. Ve zvláštních případech jsou objednávky mimo EU vyřizovány za individuálních podmínek.
6. Prodávající má právo na změnu ceny zboží, na zavedení nebo stažení zboží , poskytování slev na různé zboží a zrušení akcí v Obchodě. Tímto nejsou nijak omezena práva, která získávají Kupující , například: změny se nevztahují na již učiněné objednávky.
7. Je zakázáno, aby kupující zveřejňovali v nezákonném obsahu (např. podle názoru Zboží).
8. Všechna loga značky "Ford " mají pouze informativní charakter.
9. Veškeré obsahové materiály a grafické prvky umístěné na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Transit Center a jsou chráněny autorským právem.
10. K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, NIP: 000 20 869, webová adresa: https://www.coi.cz spotřebitelské spory z kupní smlouvy.
11. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
12. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

§3 Kvalita zboží

1. Nové díly prodávané v Obchodě jsou nově vyrobené a plně garantované výrobci.
2. Použité díly prodávané v Obchodě jsou otestované, ve funkčním stavu a vhodné k dalšímu použití. Stav použitých dílů je uveden v popisu pdoručení.
3. Fotografie náhradních dílů jsou pořízeny tranzitním centrem. Snažíme se prezentovat fotografie zboží, které ukazují jeho skutečný vzhled.

§4 Zadání objednávky

1. Prodávající umožňuje kupujícímu podat objednávku prostřednictvím:
  • vyplněním interaktivního formuláře Obchod ( nákup online )
  • telefonicky - kontaktní číslo: +48 56 678 02 01,
  • elektronická pošta (e-mail: prodej@transitcenter.cz).
2. Pro odeslání objednávky prostřednictvím obchodu musí kupující přidat vybraný výrobek do nákupního košíku a následně se informovat na webové stránce obchodu. Nákup on-line v Obchodě vyžaduje zřízení účtu.
3. Po odeslání objednávky kupující obdrží:

a) u objednávek podaných on-line - automatický e-mail potvrzující podání objednávky - včetně údajů o podané objednávce,
b) u objednávek podaných e-mailem nebo telefonicky - potvrzení o přijetí objednávky a smlouvu o prodeji zboží doručenou do 1 pracovního dne.

4. V případě nesprávných údajů uvedených v potvrzující zprávě poskytnuté Obchodem, jak je uvedeno v § 4 . 3 , písm. b ) Pravidel , prodávající žádá o kontaktování telefonicky nebo e-mailem za účelem provedení nezbytných oprav.
5. Změny v objednávce jsou možné až do odeslání výrobku. V případě změn kupující kontaktuje prodávajícího telefonicky nebo e-mailem a upřesní požadované změny.

§5 Přepravní poplatky

Náklady na dodání Zboží (přepravní náklady) hradí Kupující. Zboží dodáváme na území Polska a na území dalších států, které jsou členy Evropské unie. Doručení se provádí kurýrní službou, v souladu s platným ceníkem, který je nedílnou součástí Pravidel (více informací v části "Doprava"). Kupující při zadání objednávky a výběru způsobu doručení akceptuje poplatky za dopravu uvedené v ceníku. Objednávky podané mimo hranice EU mají odlišné náklady na doručení, které se dohodnou individuálně se zúčastněnými stranami.

§6 Platební podmínky

Seller provides the following methods of payment:
  • v hotovosti do rukou pracovníka kurýrní společnosti (dobírka)
  • prostřednictvím operátora PayPal
  • bankovní převod
  • platba předem prostřednictvím rychlé online platební služby Przelewy24/Klara s tím, že je závislá na hodnotě objednávky a také na obchodě, ze kterého je objednávka učiněna.

§7 Uzavírání smluv

1. Podmínkou objednávky zadané Kupujícím prostřednictvím Obchodu je poskytnutí interaktivního formuláře vyplněním správných osobních údajů a kontaktních informací (umožňujících ověření a potvrzení objednávky ) . Objednávka bude přijata k vyřízení pouze v případě, že je objednávkový formulář řádně vyplněn. Podání objednávky vyžaduje souhlas s obchodními podmínkami.
2. V případě nesprávných nebo nedostatečných údajů v interaktivním formuláři prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby kontaktoval kupujícího a potvrdil přijetí objednávky k realizaci. Pokud se nepodaří potvrdit přijetí objednávek k realizaci do 3 dnů z důvodu nekontaktování prodávajícího, není nabídka kupujícího z hlediska objednaného produktu závazná.
3. V průběhu realizace objednávky , obdrží kupující elektronickou poštou zprávu při změně stavu objednávky.
4. Kupující může kdykoli zkontrolovat stav objednávky.
5. Průměrná doba vyřízení zakázky je s dodáním 3-7 pracovních dnů. Tato doba se může prodloužit o další 3-4 pracovní dny v případě, že zboží musí být přivezeno ze skladu výrobce. Maximální doba dodání je 30 dní. Pokud má zpracování zakázky jinou dobu realizace, je celá zakázka odeslána po dokončení všech částí (po nejdelší z následujících. Oznámení uvedené v § 4 . 3 , písm. b ) Pravidel kupující obdrží podrobné informace o termínu dodání Zboží.
6. Prodávající doručuje zboží kurýrní službou.
7. Kurýrní zásilky jsou doručovány v době od 9.00 do 17.00 hod.
8. Prodávající nemůže určit ani zaručit přesný čas dodání Zboží , proto je pro sjednání dodání nutné kontaktovat kurýra s čísly listovních přeprav, které byly umístěny v informacích uvedených v §7.3 Pravidel ( změna stavu objednávky).
9. V situaci, kdy by kurýr Kupujícího nezastihl, zanechá "dodací list", kde uvede, kdy se pokusil zboží doručit.
10. První den po pokusu o doručení má být zboží převzato Kupujícím na místní pobočce kurýra, kde si Kupující může Zboží osobně vyzvednout - adresu pobočky kurýra a veškeré údaje o přepravě nalezne na tištěném oznámení .
11. Pokud si zboží nevyzvedne u pobočkového kurýra , druhý den po "doručence" , kurýr se pokusí o doručení znovu.
12. Prodejním dokladem je účtenka nebo na žádost kupujícího faktura s DPH, kterou kupující obdrží elektronicky po 12 hodinách od odeslání objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl při vytvoření účtu v obchodě.
13. Prodávající uvádí, že některé zboží nemusí být možné zaslat do zahraničí , v takovém případě bude tato informace uvedena v popisu zboží.
14. V případě nevyzvednutí platby kupujícím při dodání zboží může prodávající vyzvat kupujícího k plnění kupní smlouvy s obmezením a omezením hrozí, že v případě neúčinnosti jejího uplynutí odstoupí od kupní smlouvy. Po uplynutí lhůty , a nereagování ze strany Kupujícího může Prodávající podat prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě se kupní smlouva považuje za neplatnou a prodávající může požadovat náhradu škody z titulu zavinění ze strany kupujícího.
15. Za expedici některých zásilek odpovídá společnost Olza Logistic - Transit Center, Lípová 1986, 737 01 Český Těšín.

§8 Ověření zásilky kupujícím

Doporučujeme, aby si Kupující zásilku prohlédl při jejím dodání. V případě poškození zásilky prodávající doporučuje sepsat poškození za přítomnosti kurýra a neprodleně informovat zákaznické oddělení prodávajícího. V případě obtížné prohlídky zboží nebo odmítnutí sepsání škodního protokolu kurýrem, doporučuje prodávající sepsat osobní údaje pracovníka kurýra (jméno, příjmení a telefonní číslo) a tyto informace neprodleně předat zákaznickému oddělení prodávajícího.

§9 Ukončení smlouvy ("vrácení" Zboží)

1. Kupující se statusem Spotřebitele může odstoupit od smlouvy o prodeji Zboží zakoupeného u Prodávajícího bez udání důvodu, a to podáním příslušného prohlášení v elektronické podobě do 14 dnů ode dne vydání Zboží (tj. ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem). Pro dodržení této lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
2. Právo na odstoupení od smlouvy není spotřebiteli přiznáno v případech:
  • vlastností uvedených spotřebitelem v objednávce nebo úzce souvisejících s jeho osobou,
  • které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze.
3. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit Zboží v nezměněném stavu, ledaže změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku.
4. Spotřebitel je povinen vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
5. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, zašle zboží Prodávajícímu na vlastní náklady, náklady se nevracejí.
6. Cena zaplacená za zboží a náklady na dopravu, které spotřebiteli vznikly při koupi zboží, budou prodávajícímu vráceny do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
7. Kupující, který nemá postavení spotřebitele, nemá oprávnění odstoupit od smlouvy , které je uvedeno v §9.1 Pravidel. Kupující tváří v tvář těmto pravidlům a podmínkám odstoupení se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

§10 Stížnosti

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za nesoulad zboží s kupní smlouvou v rozsahu stanoveném zákonem ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách prodeje zboží spotřebiteli a o změně občanského zákoníku (Sb. zákonů č. 141, poz. 1176, v platném znění.).
2. Stížnosti na nesoulad zboží s kupní smlouvou lze podat písemně na adrese Tranzitního centra (oddělení stížností a intervencí) nebo e-mailem na následující adrese: prodej@transitcenter.cz
2.1 Odpovědnost prodávajícího za nesoulad zboží s kupní smlouvou trvá 2 roky ode dne dodání zboží.
. 2.2 Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.
2.3 V případě podnikatelů, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu zákona o právech spotřebitelů, práva ze záruky zanikají, pokud Kupující, který je podnikatelem, neprohlédl Zboží v době a způsobem obvyklým u tohoto druhu zboží a neoznámil Prodávajícímu zjištěnou vadu ihned, a v případě, že se vada projevila až později - pokud ji neoznámil Prodávajícímu ihned po jejím zjištění.
3. Při uplatnění reklamace pro nesoulad zboží s kupní smlouvou prodávající doporučuje uvést údaje: kontakt na kupujícího , přesný popis důvodů reklamace a nároků vůči prodávajícímu a přiložit prodejní doklad nebo jeho fotokopii. Doporučujeme kupujícímu vyplnit reklamační formulář.
4. Prodávající odpovídá kupujícímu, který není spotřebitelem, na základě ustanovení občanského zákoníku (podnikatel) v rámci záruky, zatímco kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá na základě ustanovení zákona o právech spotřebitelů v rámci spotřebitelské záruky.
5. Na reklamaci podanou kupujícím nespotřebitelem, bez přiloženého dokladu o prodeji, nebude brán zřetel.
6. Prodávající uzná reklamaci do 14 dnů od jejího uplatnění nebo od doručení Zboží, pokud je uznání reklamace nutné. Pokud Prodávající v této lhůtě neodpoví, je reklamace automaticky uznána.
7. Náklady na doručení reklamovaného zboží hradí Zákazník, který je povinen zajistit přepravu zásilky prostřednictvím poštovní nebo kurýrní společnosti. V případě úspěšné reklamace budou náklady na dopravu reklamovaného výrobku Zákazníkovi vráceny.
8. Za přepravní službu poskytnutou kupujícímu vystaví prodávající fakturu s DPH.
9. Prodávající neodpovídá za nesprávnou instalaci zboží.
10. Prodávající připouští možnost posouzení reklamace na dálku na základě zaslaného foto či video materiálu bez nutnosti zasílat zboží zpět do prodejny Tranzitního centra. Každý takový případ by měl být potvrzen Prodávajícím nebo reklamačním oddělením.

§11 Záruka

1. V případě, že se na zboží vztahuje záruka, práva v tomto ohledu by měla být provedena v souladu s podmínkami stanovenými v instruktážním záručním dokumentu.
2. Spotřebitelská oprávnění vyplývající z oznámené reklamace z titulu nesouladu nebo oprávnění pro kupujícího, který není spotřebitelem, z oznámené reklamace z titulu záruky za vady nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujícího ze záruky poskytnuté ručitelem - pravidla stanovená v záručním listě.
3. Datum spotřeby Zboží je uvedeno na Zboží nebo na kartonu, ve kterém je Zboží prodáváno. Jinak se za minimální dobu trvanlivosti považují 2 roky.

§12 Ochrana osobních údajů a soukromí

1. Uživatel může souhlasit se zpracováním osobních údajů prodávajícím v souladu s podmínkami zaškrtnutím příslušného políčka v registračním nebo objednávkovém formuláři. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.
2. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány prodávajícím, využití prostoru serveru zajišťuje externí hostingová společnost.
3. Prodávající je správcem osobních údajů , který provádí zpracování osobních údajů uživatelů v souladu se zákonem , včetně zejména ustanovení zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů ( jednotné znění . zákony z roku 2002, č. 101, položka . 926, ve znění pozdějších předpisů. ) A zákona ze dne 18. července 2002 o elektronických službách ( sbírka zákonů č. 144, položka . 1204, ve znění pozdějších předpisů. ).
4. Bez ohledu na souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany klienta správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro vytvoření a utváření obsahu smlouvy , změn , řešení a řádné provedení zakázky provedené elektronicky dodávaných služeb, vyúčtování s kupujícím, jakož i pro marketing svých služeb .
5. Správce má právo při realizaci objednávek v Obchodě pro zákazníky potvrdit soulad osobních údajů zasláním příslušných dokladů ,například fotokopie dokladu totožnosti . Zaslání fotokopie dokladu je dobrovolné. Pokud fotokopie dokladu nebude zaslána nebo vzbudí důvodné pochybnosti ,může správce odmítnout prodej zboží dostupného v Obchodě nebo smazat účet uživatele.
6. Kupující má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům kdykoli , stejně jako právo na jejich opravu , a právo vznést námitku v případech upravených zákony, stejně jako požadovat jejich odstranění.
7. Uživatel je povinen aktualizovat osobní údaje uvedené v registračním formuláři neprodleně po každé změně osobních údajů.
8. V případě jakýchkoli pochybností o jejich souladu s pravdou nebo novinek uvedených uživatelskými účty v registračním formuláři ( i v důsledku žádosti podané jiným uživatelem) získává správce ( bez ohledu na výše uvedená pravidla) povolení k následujícím krokům:
8.1. uživatele vyzve k okamžitému odstranění nesprávných osobních údajů nebo k aktualizaci osobních údajů ;
8.2. zablokovat dostupnost nákupu pro uživatele v obchodě ;
8.3. zablokovat účet do doby, než bude provedeno šetření ;
8.4. nevratné odstranění účtů.
9. Správce je oprávněn předávat osobní údaje pouze subjektům oprávněným podle příslušných ustanovení zákona. Správce neposkytuje v rozporu se zákonem osobní údaje dalším subjektům , zejména osobám neoprávněným.
10. V případě, že správce zpracovává osobní údaje k jiným účelům, než které jsou nezbytné pro poskytování služeb, může kupující oznámit poskytovateli služeb žádost o ukončení zpracování svých osobních údajů.
11. Účelem zpracování osobních údajů ze strany Transit Center je realizace objednávky zadané v internetovém obchodě. Údaje nejsou bez souhlasu poskytovány žádným externím subjektům.
12. Úplné zásady ochrany osobních údajů týkající se zpracování a uchovávání osobních údajů společností Transit Center jsou k dispozici na adrese: https://www.transitcenter.cz/privacy_policy.php

§13 Funkce obchodu

1. Produkty dostupné na webových stránkách tranzitního centra jsou prezentovány na základě specializovaných funkcí umožňujících výběr pravidel třídění.
2. Funkce používané ve službě Transit Center umožňují:
- umístění a třídění výrobků podle stupně kvality dílů,
- umístění a třídění výrobků odpovídajících frázím zadaným do vyhledávače výrobků,
- umístění a třídění výrobků odpovídajících konkrétnímu výrobci vozidla.
3. Doporučené výrobky na horních pozicích výpisu výrobků označených jako ,,navrhované jsou založeny na relevantní shodě s kategorií výrobků a kvalitou dílu.
4. Ve výchozím nastavení jsou v obchodě Transit Center propagovány produkty, které nabízejí nejlepší poměr ceny a kvality a jsou označeny jako ,,prémiové náhradní díly.
5. Výrobky v obchodě jsou z hlediska kvality rozděleny na: originální díly, OEM díly, prémiové náhradní díly, náhradní díly, použité díly.
6. Stránky výrobků obsahují reálné informace o počtu prodaných kusů konkrétního výrobku.

§14 Recenze produktu

1. Tranzitní centrum poskytuje nepřímé služby ve smyslu DSA (tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES, známé také jako zákon o digitálních službách). Služby jsou určeny příjemcům na území Evropské unie a Velké Británie zahrnují:
(a) přidávání stanovisek k Produktům
2. Názory na produkty prezentované v obchodě jsou dobrovolné a pocházejí od skutečných zákazníků, kteří produkt zakoupili.
3. Recenze podléhají moderování.
4. Recenze na výrobky nesmí být zveřejněny, pokud splňují alespoň jedno z následujících kritérií: recenze je mimo téma; recenze obsahuje reklamu; recenzi vydal konkurent a dochází ke střetu zájmů; recenze obsahuje vulgární výrazy nebo jiné výrazy, které jsou běžně považovány za urážlivé; recenze prezentuje osobní údaje; recenze se týká procesu doručení nebo jiných záležitostí, které prodávající nemůže ovlivnit.
5. Tranzitní centrum neidentifikuje ani neověřuje dříve nezákonný obsah recenzí, zejména nepoužívá k takové identifikaci nebo ověření automatizované metody.

§15 Pravidla odpovědnosti

1. Tranzitní centrum může zablokovat nebo smazat účet zákazníka v situaci, kdy došlo k porušení bezpečnostních pravidel nebo k porušení Pravidel, například: použití botů registrujících účty, poskytnutí nesprávných informací o objednávce Tranzitnímu centru, zadání objednávky s povinností zaplatit, aniž by byla tato povinnost splněna.
2. Zákazník bude informován o rozhodnutí o smazání nebo zablokování svého účtu v obchodě Transit Center.
3. Zákazník, který nesouhlasí s rozhodnutím o zablokování nebo smazání svého účtu, má právo podat stížnost na e-mailovou adresu příslušnou pro internetový obchod.

§16 Zpravodaj

1. Zákazník může dobrovolně využívat službu Newsletter.
2. Pro využívání služby Newsletter je nutné mít zařízení s webovým prohlížečem v nejnovější verzi, podporující JavaScript a cookies, s přístupem k internetu a aktivní e-mailovou schránkou.
3. E-maily zasílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru.
4. Zprávy zasílané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti odhlášení z jeho odběru a odkaz na odhlášení.
5. Zákazník se může z odběru Newsletteru kdykoli odhlásit, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, pomocí možnosti uvedené v bodě 4 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu obchodu: info@transitcenter.uk.
6. Stížnosti týkající se Zpravodaje je třeba nahlásit Poskytovateli služby na e-mailovou adresu: info@transitcenter.uk.

§17 Závěrečné ustanovení

1. Ve věcech neupravených tímto nařízením se použijí ustanovení platných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku, zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky a zákona ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku.
2. Nařízení nevypíná a neomezuje žádná práva, která kupujícímu spotřebiteli přiznávají kogentní ustanovení zákona. V případě rozporu mezi ustanoveními Pravidel a kogentními ustanoveními zákona, která přiznávají práva spotřebiteli, mají přednost tato ustanovení.
3. Předpisy jsou k dispozici všem Kupujícím v elektronické verzi na webových stránkách obchodu the: „Obchodní podmínky”).
4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Změna Pravidel nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené Prodávajícím, nejméně však 7 dnů od zveřejnění upravených pravidel a předpisů na internetových stránkách obchodu. Objednávky zadané zákazníky před nabytím účinnosti změn pravidel se realizují podle stávajících pravidel a předpisů. O změně pravidel budou členové informováni na své e-mailové adresy.
5. Smlouva o prodeji zboží poskytovaného obchodem podléhá podle polského práva. Uživatel provádějící objednávky a přijímající podmínky souhlasí s volbou polského práva, které se vztahuje na kupní smlouvu prostřednictvím Obchodu.
6. Tato pravidla jsou k dispozici v polské a anglické verzi. V případě pochybností má rozhodující význam polská verze.
7. Případné spory z kupních smluv mezi Obchodem a Spotřebiteli budou řešeny v první řadě jednáním se záměrem vyřešit spor smírnou cestou s přihlédnutím k zákonu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pokud by to však nebylo možné nebo by to některé ze stran nevyhovovalo, budou spory řešeny příslušným obecným soudem.
8. Zákazník, který je Spotřebitelem, má rovněž právo využít mimosoudních způsobů řešení sporů, a to zejména tím, že po ukončení reklamačního řízení podá návrh na smírčí řízení nebo návrh na projednání věci rozhodčím soudem.
9. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu právních předpisů, může za účelem smírného řešení sporu podat stížnost prostřednictvím online platformy ODR (Online Dispute Resolution), která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
 
Uveďte klíčové slovo
Pokročilé vyhledávání
Transit Center in Europe