Your browser does not support JavaScript!


Zásady ochrany osobních údajů na webu www.transitcenter.cz (internetový obchod)

1. Obecné informace
Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných uživateli v souvislosti s používáním webové stránky www.transitcenter.pl a zadáváním objednávek.
2. Správcem osobních údajů obsažených na webových stránkách je Transit Center Monika Morzyńska-Wicik se sídlem v Pędzewo BD, 87-147 Zławieś Wielka. NIP 5541231848, REGON 091432757.
3. V zájmu bezpečnosti nám svěřených údajů jsme vyvinuli vnitřní postupy a doporučení, abychom zabránili předávání údajů neoprávněným osobám. Kontrolujeme jejich plnění a průběžně kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy - zákon o ochraně osobních údajů, zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky, jakož i všechny druhy výkonných aktů a Společenství EU legislativa.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele a v případech, kdy zákon zmocňuje Správce ke zpracování osobních údajů na základě zákona nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi stranami.
5. Web shromažďuje informace o uživatelích a jejich akcích následujícími způsoby:
a) prostřednictvím informací dobrovolně zapsaných do formulářů, například: dodacích údajů
b) shromažďováním souborů „cookies“
c) dobrovolným poskytováním uživatelských dat telefonickým rozhovorem zaměřeným na zadání objednávky v internetovém obchodě Transit Center
d) dobrovolným poskytováním údajů o zákazníkovi při nákupu ve stacionárním obchodě
e) dobrovolným poskytováním údajů o zákazníkovi z důvodu zadání objednávky v internetovém obchodě Transit Center e-mailem
f) dobrovolným přihlášením do internetového obchodu pomocí účtu Facebook a současným poskytnutím základních přihlašovacích údajů, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa
6. Web shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.
7. Data poskytnutá ve formuláři jsou zpracována za účelem vyplývajícím z funkce konkrétní formy, např. za účelem zpracování informačního kontaktu nebo zaslání zásilky kurýrní společnosti.
8. Osobní údaje ponechané na webových stránkách nebudou prodány nebo zpřístupněny třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
9. Údaje obsažené ve formuláři si může prohlížet fyzická osoba, která je tam umístila. Tato osoba má také právo kdykoli upravit a zastavit zpracování svých údajů.
10. Vyhrazujeme si právo na změnu zásad ochrany osobních údajů na webu, které mohou být ovlivněny vývojem internetové technologie, možnými změnami v zákoně v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O všech změnách vás budeme informovat viditelným a srozumitelným způsobem.
11. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na Webových stránkách a nejsou nijak kontrolovány webovým serverem www.transitcenter.cz. Tyto webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které doporučujeme přečíst.
12. Pro optimální zabezpečení osobních údajů uživatelů našich webových stránek jsme implementovali interní bezpečnostní zásady zpracování osobních údajů, které všichni zaměstnanci dodržují.
13. Další informace o ochraně osobních údajů a soukromí naleznete v pravidlech a předpisech našeho obchodu , v části §12 Ochrana osobních údajů a soukromí.
V případě jakýchkoli pochybností ohledně některého z ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů jsme k dispozici - naše údaje naleznete na webu - KONTAKT.

Žádost o výmaz osobních údajů

 
Uveďte klíčové slovo
Pokročilé vyhledávání
Transit Center in Europe